มุมมอง ทัศนคติทางการเมือง ในประเทศไทย differently

มุมมอง ทัศนคติทางการเมือง  ต้องบอกเลยว่าการเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความรุนแรง มีความตึงเครียดอยู่ตลอด และมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่ตลอดเวลา  มันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยของเรานั้น ขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้นั่นเอง  ปัญหาหาหลักๆเลยของนักการเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในห้วงของรัฐบอลไหนก็ตาม นั่นก็คือ ปัญหาคอรัปชั่นนั่นเอง  ปัญหานี้ ต้องบอกเลยว่าหาทางแก้ไขแบบไม่จบไม่สิ้นสักที เพราะการบริหารงานบริหารประเทศแบบไม่โปร่งใส  ไม่เป็นขั้นเป็นตอนไม่เป็นไปตามกระบวนการ จึงนำมาสู่ความขัดแย้ง และเกิดการชุมนุมเกิดความรุนแรงภายในประเทศไทยของเรานั่นเอง  นักการเมืองที่ดีนั้น ต้องมาจากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ …

Continue Reading →