วัคซีนป้องกันโควิด 19 Different efficiency and price

วัคซีนป้องกันโควิด 19  ตราบใดที่การระบาดของโควิด19 ยังไม่หมดจากประเทศไทยเราก็จะนำเสนอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโควิด 19 ที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับรู้และจะละเลยไม่ได้เลย  และในตอนนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้   มีหลายความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะไม่ตรงกัน บางคนต้องการฉีด แต่ความพร้อมทางด้านของวัคซีนยังไม่เพียงพอ  บางคนไม่ต้องกล้าที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพราะกลัวจะมีผลข้างเคียงถึงชีวิตนั่นเอง แต่ยังไงเราเชื่อว่ามันต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน  ประเด็นวันนี้ที่เราจะมาพูดถึง นั่นก็คือ ราคาของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกชนิด  และประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าแต่ล่ะชนิดนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน …

Continue Reading →