คุณค่าของมือถือ และคุณประโยชน์ของมือถือ that we use today

คุณค่าของมือถือ   และคุณประโยชน์ของมือถือ ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ใครที่มีมือถือใช้นั้นถือว่าโชคดีอย่างมาก เพราะถือว่าคุณเป็นคนที่ทันโลกทันสมัยทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะมือถือ เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้าทันกันยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อย่างที่เราเน้นย้ำกันอยู่เสมอ ว่ามือถือนั้น ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารเท่านั้น  มือถือนั้นทำได้ทุกอย่าง บางทีมือถือ อาจจะทำอะไรได้มากกว่ามนุษย์เราอีกด้วย การที่เรามีมือถือใช้ ไม่ใช่ว่าจะมีเพื่ออวดเพื่อน ถือแบบโก้ๆ เราต้องรู้คุณค่ารู้จักการหาประโยชน์จากมือถือนั้นด้วย …

Continue Reading →