ฝุ่น PM2.5 Nose inhaling toxic dust ที่ทำให้เราเสียเงินเพื่อรักษา

ฝุ่น PM2.5 ฝุ่นพิษ ที่ทำให้เราต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาล เป็นมลพิษทางอากาศที่ค่อนข้างรุนแรง ถ้ารักษ์โลก รักษ์ชีวิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสักนิด โลกของเราจะได้กลับมาสดใสเหมือนเดิม สูดอากาศที่ดี ได้เต็มปอด ทุกวันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งด้านดีและไม่ดีต่อตัวเรานั่นเอง  วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวเราโดยตรงกันเลยดีกว่า  ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากใครเป็นคนสร้าง แต่ล้วนแต่เกิดจากฝีมือมนุษย์นั่นเอง ปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมของเรานั้นเสื่อมโทรมลงไปมาก ที่เห็นได้ชัดๆเลย ก็คือมลภาวะทางอากาศ หรือที่เราเรียกในชื่อว่า PM2.5…

Continue Reading →