ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีความสละสลวย Should be maintained

ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีความสละสลวย รู้กันและทราบดีว่าภาษาไทยของเรานั้น มีมาแต่โบราณกาล ภาษาไทยนั้น ถือว่าเป็นภาษาที่งดงาม มีความสละสลวยอย่างมาก  แต่เมื่อยุคสมัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป มันเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ เกิดความน่าน้อยใจอย่างมาก ที่คนรุ่นใหม่นั้นใช้ภาษาไทยแบบไม่ถูกต้อง ใช้ความหมายของภาษาไทยแบบไม่ถูกต้องนั่นเอง โดยเฉพาะคำที่เราได้ยินกันบ่อย นั่นก็คือคำว่า คะ และ ค่ะ  เราจะยกสองคำนี้มาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกัน ซึ่งคำทั้งสองคำนี้ ถือว่าเป็นคำที่ง่ายมาก …

Continue Reading →