ติดโควิด19 วิธีดูแลตัวเองตอนอยู่ที่บ้าน To get well soon

ติดโควิด19 ระหว่างรอเตียง หรือ ไม่ได้เป็นหนัก ควรดูแลตัวเองอย่างไร ตอนอยู่บ้าน เราจะต้องมีเรื่องราวและข้อมูลดีดีเกี่ยวกับโควิดมาบอกกล่าวให้ทุกคนได้รับรู้อยู่เสมอ ตราบใดที่การระบาดของโควิดในประเทศไทยยังไม่ลดลง และคิดว่าจะมีแนวโน้นที่จะระบาดมากขึ้นอีกด้วย วันนี้ประเทศไทยของเรานั้นต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะวิกฤตไปแล้ว  ความช่วยเหลือเข้าไม่ถึงจำเป็นต้องหันมาดุแลตัวเอง  ตอนนี้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนั้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้นถือว่ามีผู้ป่วยค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆทุกวัน  ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จนเตียงสำหรับการรักษานั้นไม่เพียงพอ  และที่สำคัญการที่ผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวัน แบบนี้ทำให้บุคลาการทางการแพทย์ไม่เพียงพอเช่นกัน  ต้องทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียว  ในขณะนี้ประเทศไทยมีเตียงการรักษาไม่เพียงพอและการจัดตั้งโรงบาลสนามมากเท่าไหร่ก็รองรับผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยไม่ได้  และผู้ป่วยบางคนที่ติดเชื้อโควิดนั้นก็ต้องนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านรักษาตามอาการนั่นเอง…

Continue Reading →