หลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกษตรยุคใหม่ Helping to live well

หลักเศรษฐกิจพอเพียง นี้ เป็นแนวคิดของพระมหากษัตริย์ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ว่าเป็น King of King และเป็นกษัตริย์ ที่คนไทยเคารพรักอย่างมากมาย นั่นเอง ซึ่งพระองค์ได้คิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนั้นอยู่ดีกินดี ด้วยวิธีการจัดสรรพื้นที่ทำกินที่มีอยู่อย่างจำกัดที่สามารถปลูกพื้นได้หลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพืชสวนไร่นา หรือจะเป็นพืชไร่ก็ตาม ซึ่งวิธีนี้ เกษตรกรที่นำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเอง ถือว่าได้ผลอย่างมาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้อยู่ตลอดทั้งปี…

Continue Reading →