เงินทำให้ชีวิตสบาย need to earn money for everyday use

เงินทำให้ชีวิตสบาย  ต้องหาเงินเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เราเชื่อว่าในชีวิตประจำวัน คนเราตื่นขึ้นมาต้องมีเรื่องมีอะไรให้ทำ ค่อนข้างที่จะหลายอย่าง เพราะคนไทยนั้นเป็นคนขยัน ไม่ชอบที่จะอยู่นิ่ง ต้องหาโน้นหานี่ทำ ที่ทำให้ตัวเองนั้นได้เงินใช้  ไม่มีหรอก หรือบางทีก็อาจจะมีแต่นั่นก็เป็นส่วนน้อย ที่ตื่นมาไม่ต้องทำอะไรเลย กินนอนอยู่บ้านอย่างเดียว จริงๆมันก็สามารถทำอย่างนั้นได้ในฐานะบางคนที่มีเงินมีฐานะรวยนั่นเอง แต่สำหรับบางคนนั้น ไม่มีเวลาทำแบบนั้น แต่เชื่อว่าในใจก็อยากทำได้อย่างนั้นอยู่แล้ว  แต่ถ้าทำอย่างนั้น ก็ต้องไม่มีเงินใช้ เพราะว่าต้นทุนชีวิตของคนเรามันเกิดมาต่างกัน…

Continue Reading →