การทำบุญ is to give without expecting anything in return.

การทำบุญ  คือการให้แบบไม่หวังผลตอบแทน ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามันคืออะไร  การทำบุญไม่จำเป็นต้องไปที่วัดทำบุญกับพระกับเจ้าเท่านั้น การทำบุญเราสามารถทำที่ไหนตรงไหนก็ได้ทำบุญกับคนกับสัตว์เราก็สามารถทำได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญใส่บาตร เติมน้ำมันตะเกียง การไถ่ชีวิตโคกระบือ การบริจาคเสื้อผ้าอาหารให้คนยากจน ทำบุญกับคนป่วย คนชรา การปฏิบัติจิตที่ดี ไม่ทำร้ายผู้อื่น การทำบุญก็เป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเอง การทำบุญมันดีต่อเราอย่างไรการทำบุญนั้น อาจจะไม่เห็นผลในชาตินี้อาจจะไปเห็นผลในชาติหน้านั่นเอง  เขาถึงบอกว่าคนเราเกิดมาในชาตินี้ถือว่าเป็นคนมีบุญ ควรหมั่นตั้งใจสั่งสมบุญทำความดีไว้เยอะๆเผื่อชาติหน้าเราก็จะได้เกิดมาเป็นคนได้อีกนั่นเอง การทำบุญนั้นทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าต้องการให้เงินทำบุญเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นเงิน …

Continue Reading →