สมัครเล่นแล้วรวย ทำฝันของคุณให้เป็นจริง Be a millionaire

สมัครเล่นแล้วรวย ทำฝันของคุณให้เป็นจริง เป็นเศรษฐี เชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต่างก็มีความฝันเป็นของตัวเองเมื่อเราโตขึ้นอย่างแน่นอน  อยากที่จะเป็นโน้นเป็นนี่อยากจะทำงานแบบนี้อยากจะเป็นเหมือนคนนี้  เชื่อว่าทุกคนนั้นมีความฝันเป็นของตัวเองได้ ถือว่าไม่ผิด แต่ทุกคนนั้นต้องมีความเพียรพยายาม เพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมาย เพื่อเดินตามความฝันของตัวเองให้ประสบผลสำเร็จนั่นเอง การที่ทุกคนนั้นมีความฝันในช่วงชีวิตของเรา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราขับเคลื่อนชีวิตของเราในแต่ล่ะวันให้ไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนั่นเอง ทุกวันนี้คนที่ประสบความสำเร็จมีเงินมีทองเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม  ล้วนแล้วมาจากความฝัน ความคิดในสิ่งที่มันจะทำให้ตัวเองนั้น ประสบความเร็จ  แต่นั่นก็ต้องมีความเพียรพยายามในสิ่งที่ตัวเองนั้นมุ่งหวังอีกด้วย ไม่ใช่ว่าจะฝันเพียงลมๆ…

Continue Reading →

หลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกษตรยุคใหม่ Helping to live well

หลักเศรษฐกิจพอเพียง นี้ เป็นแนวคิดของพระมหากษัตริย์ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ว่าเป็น King of King และเป็นกษัตริย์ ที่คนไทยเคารพรักอย่างมากมาย นั่นเอง ซึ่งพระองค์ได้คิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนั้นอยู่ดีกินดี ด้วยวิธีการจัดสรรพื้นที่ทำกินที่มีอยู่อย่างจำกัดที่สามารถปลูกพื้นได้หลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพืชสวนไร่นา หรือจะเป็นพืชไร่ก็ตาม ซึ่งวิธีนี้ เกษตรกรที่นำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเอง ถือว่าได้ผลอย่างมาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้อยู่ตลอดทั้งปี…

Continue Reading →

กล้าที่จะคิด กล้าที่จะลงมือทำ มีความคิดริเริ่ม เชื่อว่าสักวันเราจะประสบความสำเร็จ

กล้าที่จะคิด กล้าที่จะลงมือทำ  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชื่อว่าสักวัน เราจะประสบความสำเร็จแน่นอน ในชีวิตของทุกคนที่เกิดมานั้น ในช่วงเวลาหนึ่ง เชื่อว่าทุกคนต้องมีความคิดอย่างหนึ่ง ที่ต้องการจะทำให้ไรก็ได้ ที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นมีความสุข  ไม่ว่าจะเป็นหน้าทีการงาน  การท่องเที่ยว หรือจะเป็นในด้านการศึกษาก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนก็ตาม ขอเพียงแค่ว่าคุณนั้นมีความกล้าที่จะคิด กล้าที่จะลงมือทำ เพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิต นำพาชีวิตเราให้มีความสุขเท่านั้นเอง เชื่อว่าในห้วงชีวิตคนเรามันมักจะมีเรื่องดีและทุกข์ปะปนกันอยู่แล้ว …

Continue Reading →