การศึกษา How important to us in the present day

การศึกษา [education] สำคัญกับเรามากแค่ไหน ถ้าพูดถึงการศึกษานั้น มันก็คือการร่ำเรียนนั่นเอง เพราะทุกคนนั้นเกิดมาต้องได้รับการศึกษากันอยู่แล้ว  อาจจะมีบ้างส่วนน้อย ที่บางคนนั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษา  เพราะบางคนนั้นเกิดมาในฐานะที่แตกต่างกัน เกิดมาในถิ่นทุระกันดาร แบบที่การศึกษายังเข้าไม่ได้  พวกเขาเหล่านั้นจึงไม่มีโอกาสแบบเรานั่นเอง แต่ถ้าถามว่า เขานั้นอยากมีการศึกษาหรือไม่ เขาต้องบอกว่าอยากมีอยู่แล้ว  เพราะการศึกษานั้น ถือว่าเป็นความรู้ที่ทำให้เราอ่านออกเขียนได้ และการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เบิกทางสู่อนาคตที่ดีมีหน้าทีการงานความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเอง  การศึกษานั้นมีความสำคัญต่อเรามากจริงๆ  มันเป็นเรื่องจริงอยู่ที่ว่าบางคนนั้นมีการเรียนการศึกษาที่อาจจะไม่เท่าเทียนกัน…

Continue Reading →