การฉีดวัคซีน โควิด19 ทุกคนควรฉีดหรือไม่ Find out carefully

การฉีดวัคซีน โควิด19 ตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันมาก ในเรื่องของวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  เพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกนั้น มีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 อยู่หลายชนิด  และก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ล่ะประเทศจะเลือกใช้วัคซีนชนิดไหนนั่นเอง ที่เชื่อว่าจะเมื่อฉีดให้ประชากรในประเทศตัวเองแล้วจะเป็นผลดีต่อประชากรในประเทศของตนเอง  เราจะไม่เอ่ยถึงประเทศอื่นๆ เราจะมาพูดวันนี้ ตรงนี้ ของประเทศไทยของเราโดยตรงเลย  เพราะว่าทุกคนจะได้รับทราบและรับรู้ หรือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ว่าจะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 หรือไม่นั่นเอง ตามความเป็นจริงนั้น ที่จริงแล้ว…

Continue Reading →

การศึกษา How important to us in the present day

การศึกษา [education] สำคัญกับเรามากแค่ไหน ถ้าพูดถึงการศึกษานั้น มันก็คือการร่ำเรียนนั่นเอง เพราะทุกคนนั้นเกิดมาต้องได้รับการศึกษากันอยู่แล้ว  อาจจะมีบ้างส่วนน้อย ที่บางคนนั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษา  เพราะบางคนนั้นเกิดมาในฐานะที่แตกต่างกัน เกิดมาในถิ่นทุระกันดาร แบบที่การศึกษายังเข้าไม่ได้  พวกเขาเหล่านั้นจึงไม่มีโอกาสแบบเรานั่นเอง แต่ถ้าถามว่า เขานั้นอยากมีการศึกษาหรือไม่ เขาต้องบอกว่าอยากมีอยู่แล้ว  เพราะการศึกษานั้น ถือว่าเป็นความรู้ที่ทำให้เราอ่านออกเขียนได้ และการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เบิกทางสู่อนาคตที่ดีมีหน้าทีการงานความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเอง  การศึกษานั้นมีความสำคัญต่อเรามากจริงๆ  มันเป็นเรื่องจริงอยู่ที่ว่าบางคนนั้นมีการเรียนการศึกษาที่อาจจะไม่เท่าเทียนกัน…

Continue Reading →

ทุกวันนี้ เทคโนโลยีที่ก้าวไกล สร้างเงินสร้างรายได้ อีกด้วย

เทคโนโลยีที่ก้าวไกล สร้างเงินสร้างรายได้  (Advanced technology Make money) เปรียบเทียบจากเมื่อสมัยก่อน ประเทศไทยของเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่าง ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เพื่อให้เรานั้นดูสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเอง แต่ความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างนั้น ล้วนแต่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลย นั่นก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ เทคโนโลยีที่ก้าวไกล ที่ค่อนข้างจะทันสมัย  และบางคนนั้น ต่อยอดให้กับตัวเอง…

Continue Reading →