ภาษาและการสื่อสาร Very important in daily life

ภาษาและการสื่อสาร สำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวัน พูดง่ายๆเลย ประเทศไทยของเราทุกวันนี้ ใช้ภาษาไทย พูดภาษาไทยกันเป็นหลัก เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว  เพราะว่าภาษาไทยนั้น เป็นภาษาราชการที่ใช้กันมาแต่โบราณอยู่แล้ว  ส่วนบางคนนั้น สามารถพูดภาษาต่างประเทศไทยได้ ก็เกิดจากเรียนการศึกษานั่นเอง  ถึงจะเป็นภาษาต่างประเทศ ก็ถือว่าไม่ผิด เพราะศึกษาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตนั่นเอง  ภาษาและการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในประจำวันอย่างมาก  คุณเคยคิดหรือไม่ว่าถ้าเราอยากที่จะสื่อสารกับใครสักคนหนึ่ง เราก็ควรที่จะสื่อสารภาษาที่เราสามารถเข้าใจ และเขาก็ต้องเข้าใจอีกด้วย เพราะบางครั้ง…

Continue Reading →