ความหลากหลายทางเพศ ในสังคมไทย extremely diverse

ความหลากหลายทางเพศ ในสังคมไทยทุกวันนี้ ถือว่ามีความหลากหลายอย่างมาก ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะเราคือคนไทยเหมือนกัน สร้างความดีได้ทุกเพศ ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าปัจจุบันนี้มีความหลากหลายทางเพศอย่างมาก เรียกตามหลักการง่ายนั่นก็คือ เกิดมามีเพศสภาพให้ตรงกับความเป็นจริง  ซึ่งความหลากหลายทางเพศนั้น ไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยเท่านั้น แต่มันมีทุกที่ทั่วโลกกันเลย  แต่ความหลากหลายทางเพศนั้น ถือว่าไม่ผิดแม้แต่อย่างใด ทุกคนต่างก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติทั้งหมด การที่เกิดมาแล้วมีเพศสภาพไม่ตรงตามหลักความเป็นจริงนั้น ไม่ถือว่าเป็นการบกพร่องแต่อย่างใด  เพราะทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้ ไม่มีใครมากำหนดได้…

Continue Reading →