น้ำใจดี ชีวิตมีสุข เราควรมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การใช้ชีวิตของแต่ล่ะคนบนโลกนี้ มันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว  เพราะแต่ละคนเกิดมาในครอบครัวและฐานะที่ค่อนข้างจะแตกต่างกัน  มีทั้งคนรวย คนจน ปะปนกันไป แต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกัน นั่นก็คือ มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่กัน นี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์อยู่ร่วมกันบนโลกนี้ได้นั่นเอง  จริงๆแล้วทุกคนที่เกิดมา ก็อยากเกิดมาแบบสบายไม่ต้องลำบาก  อยากเกิดมาในครอบครัวที่ดี เกิดมาในสังคมที่ดีอยู่แล้ว  เกิดมาแบบเท่าเทียมกัน แบบที่ไม่มีการเลื่อมล้ำ  แต่คนเรานั้น ก็รู้อยู่ว่าเราไม่สามารถเลือกที่จะเกิดได้…

Continue Reading →

ในทุกวันนี้ ทุกคน คิดหาช่องทางทำเงิน เพราะเงินคือสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ทุกวัน

ในทุกวันนี้ ทุกคน คิดหาช่องทางทำเงิน เพราะเงินคือสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน อาจจะคิดว่าการหาเงิน การทำมาหากินนั้นง่าย  แต่นั่นมันก็เมื่อก่อน แต่พอมาปัจจุบันนี้ โลกยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว  อะไรๆมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงลงไปด้วย  โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำลงมาก  การทำมาหากิน การหาเงินใช้นั้น ค่อนข้างที่จะลำบากมากขึ้น  คนต่างจังหวัดอาจจะพูดได้ว่า ถึงไม่มีเงิน ขอให้มีข้าวก็พอ  เก็บผักเก็บหญ้าตามรั่วบ้านกินเอาก็ได้  แต่ผิดกับคนทำงานในเมือง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้น …

Continue Reading →