การดูแลรักษาสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญ check at least once a year

การดูแลรักษาสุขภาพ  เป็นสิ่งที่สำคัญ ทำไมเราถึงต้องมั่นดูแลตรวจสุขภาพของตัวเองอยู่ตลอด  เพราะสุขภาพร่างกายของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  ถ้าเรานั้น มั่นดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอยู่บ่อยครั้งร่างกายเราก็จะแข็งแรงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างแน่นอน  เพราะโรคภัยไข้เจ็บนั้น มันจะไม่เป็นกับคนร่ายกายที่แข็งแรงส่วนใหญ่มักจะเป็นกับคนที่ร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยดูแลสุขภาพเท่านั้น การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนั้นมันเป็นผลดีต่อตัวเราเองทั้งนั้น ไม่ได้เป็นผลดีต่อใครอื่นที่ไหนเลย  จริงๆแล้วคนเราต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีของตัวเองอย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้งก็ยังดี  บางคนยังแอบสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพประจำปีมีผลดีกับตัวเราอย่างไร  ใช่มันดีมากเลยเพราะการตรวจสุขภาพประจำปีนั้น  เราสามารถรับรู้ได้ว่าเราจะเจ็บป่วยอะไรหรือไม่หรือเรากำลังจะเป็นโรคอะไรนั่นเอง การตรวจสอบสุขภาพตัวเองอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เรารู้ทันโรค และสมมุติถ้าเรากำลังเข้าสู่สภาวะเสี่ยงที่จะเป็นอะไรก็ตามแต่เราจะได้รู้ทันท่วงทีและหาทางรักษาได้ทันนั่นเอง  แต่บางคนนั้นอาจจะละเลยตรงนี้ไปเพราะคิดว่าตัวเองนั้นรางกายแข็งแรงคงไม่เป็นอะไรง่ายๆ …

Continue Reading →